Circle time là giờ học quan trọng trong môi trường Montessori tại Me Since 1988. Các giờ circle time không chỉ giúp trẻ ôn tập kiến thức cũ, học thêm kiến thức mới mà còn là cơ hội để các con phát triển sự tự lập, tự giác, tôn trọng bạn bè, học cách lắng nghe và cả sự tập trung trong học tập.

Giờ circle time