Việc xử lý hành vi của bé có thể dễ dàng hơn nếu bạn nhìn nhận chúng như là một vấn đề cần phải giải quyết. Có bốn bước để giải quyết vấn đề:
 1. Điều gì đang diễn ra?
 2. Tại sao điều này lại xảy ra?
 3. Bạn có thể làm gì?
 4. Cần làm gì nếu điều bạn đang làm không hiệu quả?
Việc trả lời những câu hỏi này có thể giúp bạn tìm ra tại sao trẻ lại cư xử như vậy và bạn có thể làm gì để giải quyết vấn đề này. Bước 1: Điều gì đang diễn ra?
 • Con tôi nói “không” với bất cứ điều gì tôi nói.
Bước 2: Tại sao điều này diễn ra? Trong khoảng từ 1,5 đến 2,5 tuổi, bé bắt đầu muốn tự mình quyết định mọi thứ. Bằng việc nói “Không” bé đang thể hiện cho bạn thấy rằng bé đang học cách tự mình suy nghĩ. Khi bé nói “Không”, bé không hề có ý định chống lại bạn hoặc cố làm bạn tức giận. Đối với trẻ đang trong tuổi chập chững, từ “Không” có thể mang nhiều nghĩa, như là:
 • Con muốn tự làm!
 • Con không thích nó!
 • Con muốn làm xong việc con đang làm!
 • Con muốn tự mình chọn!
 • Con sợ!
 • Con không muốn làm điều đó!
Bước 3: Bạn có thể làm gì? Hãy giữ bình tĩnh. Mất bình tĩnh sẽ không giúp gì được cho bạn.
 • Tránh tranh luận với bé. Hãy cố không hỏi những câu hỏi dạng có câu trả lời “có” hoặc “không”. Ví dụ, nếu bạn phải đi ra cửa hàng tạp hoá, đừng nói là, “Con có muốn đi ra cửa hàng tạp hoá bây giờ không?” Câu trả lời có thể là “Không”. Thay vào đó, hãy thử “Bây giờ mình sẽ đi ra cửa hàng tạp hoá.”
 • Cho bé lựa chọn giữa hai thứ khi bạn có thể. “Con muốn mặc áo khoác hay mặc áo len?”
 • Hãy ghi nhận khi bé có thái độ hợp tác và nói điều đó ra với bé. “Cảm ơn con vì đã đi giày. Bây giờ chúng ta có thể đi rồi.”
 • Hãy dùng “cảnh báo 5 phút” khi bé đang chơi vui và không muốn dừng việc mình đang làm lại. “Năm phút nữa mình sẽ phải rời cửa hàng nhé.