Việc xử lý hành vi của bé có thể dễ dàng hơn nếu bạn nhìn nhận chúng như là một vấn đề cần phải giải quyết.
Có bốn bước để giải quyết vấn đề:
  1. Điều gì đang diễn ra?
  2. Tại sao điều này lại xảy ra?
  3. Bạn có thể làm gì?
  4. Cần làm gì nếu điều bạn đang làm không hiệu quả?
Việc trả lời những câu hỏi này có thể giúp bạn tìm ra tại sao trẻ lại cư xử như vậy và bạn có thể làm gì để giải quyết vấn đề này.
KHI CON TRANH GIÀNH ĐỒ CHƠI HOẶC ĐÁNH NHAU
Bước 1: Điều gì đang diễn ra?
  • Con thường xuyên đánh nhanh với anh chị em và bạn bè
Bước 2: Tại sao điều này diễn ra?
  • Chia sẻ, hợp tác, biết chờ đến lượt là những bài học khó và cần thời gian để học. Trẻ có thể học cách đánh nhau thông qua việc bắt chước hành động của những người xung quanh hoặc trên truyền hình. Trẻ nhỏ có thể rất dễ cáu giận. Anh chị em thường đánh nhau và tranh giành với nhau.
Bước 3: Bạn có thể làm gì?
  • Nếu các bé tranh cãi mà không đánh nhau, bạn hãy ở gần bên để can thiệp sớm nếu cần thiết.
  • Tách riêng từng trẻ ra nếu các em đánh nhau hoặc dùng những từ ngữ làm tổn thương nhau.
  • Hãy để bọn trẻ có thời gian bình tĩnh lại. Sau đó, gợi ý những cách khác để có được điều mà các em muốn. Hãy giúp các em tìm cách giải quyết vấn đề của mình.
  • Nếu bọn trẻ đánh nhau giành đồ chơi, sách hoặc đồ vật nào đó, bạn hãy tìm cách không để trẻ nào có được đồ vật mà chúng đang tranh giành.