Ebook gốc vân hóa cung cấp cho ba mẹ những hoạt động thú vị và hữu ích để giúp con hiểu về lịch sử, nhu cầu của con người và cách đọc đồng hồ. Tài liệu bao gồm các hoạt động như vẽ đồng hồ, tìm hiểu về mốc thời gian trong cuộc sống con người, phân biệt các chữ số trên đồng hồ, và kể chuyện về các hoạt động trong một ngày của trẻ.

Ebook “Gốc Văn Hóa”

Ebook gốc văn hóa cung cấp cho ba mẹ những hoạt động thú vị và hữu ích để giúp con hiểu về lịch sử, nhu cầu của con người và cách đọc đồng hồ. Tài liệu bao gồm các hoạt động như vẽ đồng hồ, tìm hiểu về mốc thời gian trong cuộc sống con người, phân biệt các chữ số trên đồng hồ, và kể chuyện về các hoạt động trong một ngày của trẻ.

Tài liệu này được thiết kế cho trẻ 5 tuổi và nhằm mục đích rèn luyện tính kiên trì cho trẻ.

    ĐĂMG KÝ NHẬN TÀI LIỆU MIỄN PHÍ

    Vui lòng điền đầy đủ thông tin.