Montessori = Phát triển toàn diện từ kiến thức đến kỹ năng

Nhấn mạnh các phương pháp dạy đặc biệt từ học kiến thức đến nấu ăn…, giúp trẻ được học kỹ năng, thực hành từ cuộc sống

 

Zalo comment