ME SINCE 1988

Chia sẻ của Me

Tháng Chín 29, 2022
Cha mẹ làm gì khi trẻ thường xuyên nói “KHÔNG”

Việc xử lý hành vi của bé có thể dễ dàng hơn nếu bạn nhìn nhận chúng như là một vấn đề cần phải giải quyết. Có bốn bước để giải quyết vấn đề: Điều gì đang diễn ra? Tại sao điều này lại xảy ra? Bạn có thể làm gì? Cần làm gì nếu...

Detail
Tháng Chín 29, 2022
Cha mẹ làm gì khi con ăn vạ?

Việc xử lý hành vi của bé có thể dễ dàng hơn nếu bạn nhìn nhận chúng như là một vấn đề cần phải giải quyết. Có bốn bước để giải quyết vấn đề: Điều gì đang diễn ra? Tại sao điều này lại xảy ra? Bạn có thể làm gì? Cần làm gì nếu...

Detail
Tháng Chín 29, 2022
Làm gì khi con không chịu ăn

Việc xử lý hành vi của bé có thể dễ dàng hơn nếu bạn nhìn nhận chúng như là một vấn đề cần phải giải quyết. Có bốn bước để giải quyết vấn đề: Điều gì đang diễn ra? Tại sao điều này lại xảy ra? Bạn có thể làm gì? Cần làm gì nếu...

Detail
Tháng Chín 29, 2022
Làm gì khi con sợ hãi

Việc xử lý hành vi của bé có thể dễ dàng hơn nếu bạn nhìn nhận chúng như là một vấn đề cần phải giải quyết. Có bốn bước để giải quyết vấn đề: Điều gì đang diễn ra? Tại sao điều này lại xảy ra? Bạn có thể làm gì? Cần làm gì nếu...

Detail
Tháng Chín 29, 2022
Làm gì khi con quấy khóc

Việc xử lý hành vi của bé có thể dễ dàng hơn nếu bạn nhìn nhận chúng như là một vấn đề cần phải giải quyết. Có bốn bước để giải quyết vấn đề: Điều gì đang diễn ra? Tại sao điều này lại xảy ra? Bạn có thể làm gì? Cần làm gì nếu...

Detail
Tháng Chín 29, 2022
Khi con đánh nhau hoặc tranh giành với anh chị em

Việc xử lý hành vi của bé có thể dễ dàng hơn nếu bạn nhìn nhận chúng như là một vấn đề cần phải giải quyết. Có bốn bước để giải quyết vấn đề: Điều gì đang diễn ra? Tại sao điều này lại xảy ra? Bạn có thể làm gì? Cần làm gì nếu...

Detail
Tháng Chín 29, 2022
Làm gì khi con cắn bạn

Việc xử lý hành vi của bé có thể dễ dàng hơn nếu bạn nhìn nhận chúng như là một vấn đề cần phải giải quyết. Có bốn bước để giải quyết vấn đề: Điều gì đang diễn ra? Tại sao điều này lại xảy ra? Bạn có thể làm gì? Cần làm gì nếu...

Detail
Tháng Chín 29, 2022
Bố mẹ làm gì khi thấy con có hành vi hung hãn, bạo lực

Việc xử lý hành vi của bé có thể dễ dàng hơn nếu bạn nhìn nhận chúng như là một vấn đề cần phải giải quyết.Có bốn bước để giải quyết vấn đề: Điều gì đang diễn ra? Tại sao điều này lại xảy ra? Bạn có thể làm gì? Cần làm gì nếu điều...

Detail
Tháng Tám 22, 2022
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI TẠI HAPPY FARM

Thời gian: Dự kiến từ 8h00 đến 16h00 ngày 26/08/2022 (Thứ sáu). Địa điểm: E14/416/2 Đường Tập Đoàn 16, Ấp 5, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, TP.HCM Lộ trình di chuyển: khoảng 14km (60p) từ trường di chuyển đến địa điểm dã ngoại Chương trình dã ngoại: Thời Gian Nội dung 7h00  Đón trẻ tại trường 7h00...

Detail