ME SINCE 1988

Thế Giới Học Cụ

Môn Toán theo phương pháp Montessori là gì?

Toán là một trong những môn học quan trọng nhất trong lớp học Montessori vì giúp học sinh phát triển kỹ năng toán học và nhận thức về không gian. Học sinh sẽ dễ dàng nhận biết hình dạng, góc độ, kích thước, vị trí và không gian xung quanh trong cuộc sống hàng ngày....

Xem thêm