Thang nâu

Vocabulary

  • Thick, thicker, thickest
  • Thin, thinner, thinnest
  • Broad, broader, broadest (rộng)
  • Narrow, narrower, narrowest (hẹp)

Mục tiêu

  • Đây là hoạt động giúp tré hiểu được khái niệm về chiều rộng, chiều cao phát triển đồng thời phát triển cả sức mạnh của cơ bắp.
  • Trẻ cũng hiểu được trình tự và thứ tự thông qua trải nghiệm và kinh nghiệm làm việc liên tục với bộ thang nâu qua cách sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ.
  • Ngoài ra, còn giúp trẻ hiểu thêm về khái niệm số học tự nhiên từ 1 tới 10.
  • Và giúp trẻ tính kiên trì, kiên nhẫn, cẩn thận, và khả năng sáng tạo thông qua các bài học mở rộng và kết hợp với các học cụ khác như tháp hồng, gậy đỏ,…