Vocabulary 

  • Form of the leaves
  • Stick
  • Matching the insets to their sockets

Mục tiêu 

  • Giúp trẻ phát triển nhận thức thị giác về hình ảnh trừu tượng, khám phá nhiều hình dạng khác nhau và phức tạp của những chiếc lá trong tự nhiên. Là nền tảng của kiến thức về thực vật học ở bậc tiểu học.
  • Phát triển cơ ngón tay, cổ tay, chuẩn bị cho kỹ năng viết sau này.
  • Trong chương trình 3 – 6 tuổi, trẻ được giới thiệu bài học này như một phần của góc cảm quan, nhận biết được hình dạng các loại lá, vẽ theo viền, nét để luyện tập kỹ năng viết.
  • Trong chương trình tiểu học, học cụ được giới thiệu ở góc Thực vật học, trẻ nhận biết và gọi tên được hình dạng và nhóm lá, phân loại các loại nhóm lá khác nhau trong tự nhiên dựa theo hình dạng của lá.