Khay hình học cơ bản

Vocabulary

  • Square: a four-sided figure with all sides them same length and four right, or 90 degree, angles.
  • Circle: a closed curved figure having every point the same distance from the center.
  • Triangle: a three-sided figure.

Mục tiêu 

  • Đây là hoạt động giúp trẻ phân biệt được 03 hình dạng hình học cơ bản: Hình tròn, hình vuông, hình tam giác.
  • Giúp trẻ phát triển ngón gắp, chuẩn bị nền tảng cho kỹ năng viết và cảm nhận được nét cong, nét thẳng tương tự như các nét trong bộ chữ cái alphabet.
  • Giúp trẻ phát triển khả năng quan sát, kỹ năng tập trung và phát triển tính tự lập.
  • Thông qua bài học, trẻ còn phát triển thêm vốn từ vựng thông qua các thẻ hình học để giúp con mở rộng thêm kiến thức.