Thẻ hình học

Vocabulary 

  • The names of the shapes on the Geometric Form Cards.

Mục tiêu 

  • Giúp phát triển khả năng phân biệt hình ảnh ở các dạng trừu tượng một cách trực quan hơn.
  • Trẻ nhận biết được nhiều hình dạng khác nhau về hình học phẳng.
  • Củng cố sự hiểu biết về các dạng hình học phẳng trong tủ hình học.
  • Là nền tảng cho kỹ năng viết khi kết hợp với bộ Metal Insets để vẽ theo nét hình học.