Hộp chữ nhật A

Vocabulary 

Five types of quadrilaterals:

  • Square
  • Rectangle
  • Parallelogram
  • Rhombus
  • Trapezoid.

(There is no new vocabulary for the constructive triangles as the child was introduced to the shapes’s names with the Geometric Cabinet).

Mục tiêu 

  • Khi làm việc với bộ học cụ này, trẻ sẽ được trải nghiệm thêm về cảm quan hình học, kiến thức cũng như nhận diện được sự kết hợp của các hình tam giác khác nhau.
  • Giúp trẻ trải nghiệm làm thế nào mà những hình tam giác có thể được ghép lại để tạo thành những hình tam giác: hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi và hình thang.
  • Giúp phát triển thị giác và luyện tập cảm giác về hình học.
  • Chuẩn bị nền tảng cho làm việc với hình học phẳng sau này.