Vocabulary 

  • Large , larger, largest
  • Small, Smaller, Smallest

Mục tiêu

  • Đây là một trong những học cụ cơ bản của Phương pháp Montessori giới thiệu cho trẻ các khái niệm khác nhau về kích thước (chiều dài, chiều rộng, chiều cao), khối lượng và xếp chồng lên nhau.
  • Khi trẻ làm việc với tháp hồng, trẻ phát triển được tư duy về hình khối (khối to nhất, nhỏ nhất, to hơn, nhỏ hơn) và quyết định chọn khối hồng nào tiếp theo được xếp chồng lên tạo thành tháp hồng.
  • Giúp trẻ hiểu được trình tự và thứ tự thông qua trải nghiệm và kinh nghiệm làm việc liên tục với bộ tháp hồng.
  • Đồng thời giúp trẻ hiểu thêm về khái niệm số học tự nhiên từ 1 tới 10, cũng như mối quan hệ giữa hình khối và khối lượng.
  • Thông qua quá trình làm việc, trẻ cùng phát triển thêm được khả năng vận động tinh, khả năng tập trung, óc quan sát, cẩn thị, tỉ mỉ, kiên trì và khéo léo.
  • Sau khi thành thạo việc xếp chồng các khối hồng thành tháp, trẻ có thể mở rộng thêm nhiều bài học khác nhau xếp theo hàng ngang tạo thành bậc thang, hoặc kết hợp với bộ học cụ thang nâu, gậy đỏ,… để sáng tạo thành các hoạt động mới thú vị theo tư duy của trẻ.