Vocabulary 

 • Thick – thicker – thickest
 • Thin – thinner – thinnest
 • Tall – taller – tallest
 • Short – shorter – shortest

Mục tiêu

 • Giúp tré phát triển thị giác thông qua việc quan sát và cám nhan các hình trụ có chiều cao và đường kính khác nhau. Qua dó, tré phân biệt được các cặp khái niệm cao-thấp, dày-mỏng.
 • Phát triển kỹ năng vận động tinh, làm việc thành thạo với 3 ngón chụm: ngón trỏ, ngón giữa và ngón cái.
 • Thông qua hoạt động, trẻ còn gián tiếp học được  các khái niệm liên quan đến toán sau này như: chiều cao và đường kính.
 • Bộ học cụ này nhìn bên ngoài trông có vẻ giống nhau nhưng thực tế lại có chức năng khác nhau.
 • Bộ số 1: đường kính giảm dần từ dày đến mỏng nhưng chiều cao không thay đổi.
 • Bộ số 2: đường kính giảm dần từ dày đến mỏng, chiều cao cũng giảm dần từ cao đến thấp.
 • Bộ số 3: đường kính giảm dần từ dày đến mỏng, trong khi chiều cao tăng dần từ thấp đến cao.
 • Bộ số 4: đường kính không thay đổi nhưng chiều cao giảm dần từ cao xuống thấp.
 • Khi trình bày bài học, giáo viên sẽ trình bày theo thứ tự từ bộ số 1 đến bộ số 4 bởi vì trong độ tuổi 2-3 tuổi, trẻ có thể dễ dàng nhận biết nhanh chóng hơn đường kính khác nhau của mỗi lỗ hình tròn để có thể đặt vừa khối trụ vào thay vì chiều sâu của mỗi lỗ.
 • Làm việc với khối trụ có núm nên là bài học đầu tiên trong chuỗi các bài học về cảm quan, vì thông qua việc lắp đầu khối trụ vào lỗ, trẻ sẽ hình thành nên tư duy “Kiểm soát lỗi” một cách độc lập dựa trên sự đánh giá của trẻ.