Hộp thẻ màu

Vocabulary

  • The primary colors: red, yellow, blue
  • The secondary colors: purple, green, orange
  • The colors brown, gray, pink
  • Dark, darker, darkest
  • Light, lighter, lightest

Mục tiêu

  • Đây là hoạt động giúp trẻ phân biệt được màu sắc,, phân loại màu sắc, phát triển cảm quan thị giác về tính thứ tự và độ chuyển màu sắc qua các thẻ màu.
  • Phân biệt và sắp xếp được độ đậm nhạt theo từng cấp độ màu sắc khác nhau.
  • Trẻ ngoài ra còn có thể sáng tạo thêm nhiều cách sắp xếp khác nhau dự trên trí tưởng tượng và hướng dẫn của giáo viên khi làm việc với các bộ học cụ này để phát triển thêm tư duy sáng tạo về hình ảnh, củng cố thêm về khả năng nghệ thuật của trẻ.