Hộp cảm nhiệt

Vocabulary

  • Warm, warmer, warmest
  • Cool, cooler, coolest

Mục tiêu

  • Giúp trẻ phát triển xúc giác thông qua việc trải nghiệm, so sánh, cảm nhận về nhiệt độ của các chất liệu khác nhau và phân biệt vật liệu bằng thị giác.
  • Trẻ phát triển hơn phần xúc giác khi tìm và ghép các cặp chất liệu lại với nhau.
  • Phát triển vận động phối hợp giữa tay và sự tập trung.