Hộp vải

Vocabulary

  • The names of the fabrics
  • Coarse, coarser, coarsest
  • Soft, softer, softest

Mục tiêu

  • Giúp trẻ phát triển xúc giác thông qua việc trải nghiệm, so sánh, cảm nhận về các chất liệu khác nhau từ mềm mịn đến thô ráp.
  • Trẻ phát triển hơn phần xúc giác khi tìm và ghép các cặp chất liệu lại với nhau.
  • Phát triển vận động phối hợp giữa tay, cánh tay và chuẩn bị cho kỹ năng viết và kiểm soát lực.