ME SINCE 1988

Tin tức

Tháng Sáu 28, 2024
Touch Fabrics

Vocabulary The names of the fabrics Coarse, coarser, coarsest Soft, softer, softest Mục tiêu Giúp trẻ phát triển xúc giác thông qua việc trải nghiệm, so sánh, cảm nhận về các chất liệu khác nhau từ mềm mịn đến thô ráp. Trẻ phát triển hơn phần xúc giác khi tìm và ghép các cặp chất...

Xem thêm
Tháng Sáu 28, 2024
Touch Tablets

Vocabulary  Rough, rougher, roughest Smooth, smoother, smoothest Mục tiêu Giúp trẻ phát triển xúc giác thông qua việc trải nghiệm , so sánh, cảm nhận về nhám, mượt (thô, mịn). Trẻ phát triển hơn phần xúc giác khi tìm và ghép các cặp thẻ lại với nhau. Phát triển vận động phối hợp giữa tay,...

Xem thêm
Tháng Sáu 28, 2024
Triominal Cube

Vocabulary Wooden blocks (cube and prisms) Six sides Mục tiêu Trong chương trình học từ 3 – 6 tuổi, trẻ sử dụng học cụ cho góc phát triển cảm quan để học về hình khối, màu sắc, tư duy lắp ghép và giải quyết vấn đề. Trong chương trình học tiểu học, trẻ sử dụng...

Xem thêm
Tháng Sáu 28, 2024
Binomial Cube

Vocabulary Wooden blocks (cube and prisms) Six sides Mục tiêu Trong chương trình học từ 3 – 6 tuổi, trẻ sử dụng học cụ cho góc phát triển cảm quan để học về hình khối, màu sắc, tư duy lắp ghép và giải quyết vấn đề. Trong chương trình học tiểu học, trẻ sử dụng...

Xem thêm
Tháng Sáu 28, 2024
Small Hexagonal Box

Vocabulary Equilateral triangle Isosceles triangle A trapezoid is made up of three equilateral triangles A hexagon is made up of six Equilateral triangles The red rhombus is one-third of the gray hexagon The yellow equilateral triangle is One-hall of the red hexagon. Mục tiêu Giúp trẻ khám phá làm thế nào các hình tam giác...

Xem thêm
Tháng Sáu 27, 2024
Large Hexagonal Box

Vocabulary  Building a hexagon Building an equilateral triangle Building a rhombus Building a parallelogram Mục tiêu Trẻ sử dụng bộ học cụ này, để ghép các tam giác tù lại thành hình: tam giác đều, hình lục giác, hình thoi, hình bình hành. Giúp phát triển thị giác và luyện tập cảm giác về hình...

Xem thêm
Tháng Sáu 27, 2024
Triangular Box

Vocabulary Using the gray equilateral triangle: Base Sides Vertex Angles. Mục tiêu Khi làm việc với bộ học cụ này, trẻ phát triển sự hiểu biết của mình về các góc và cạnh của tam giác và xác định cách các hình tam giác này ghép lại với nhau. Giúp trẻ khám phá làm thế...

Xem thêm
Tháng Sáu 27, 2024
Rectangular Box B

Vocabulary  Building a square and parallelogram Building a rectangle and parallelograms Building a rhombus and trapezoid Mục tiêu Giúp trẻ trải nghiệm làm thế nào mà những hình tam giác có thể được ghép lại để tạo thành những hình tứ giác. Giúp phát triển thị giác và luyện tập cảm giác về hình học....

Xem thêm
Tháng Sáu 26, 2024
Rectangular Box A

  Vocabulary  Five types of quadrilaterals: Square Rectangle Parallelogram Rhombus Trapezoid. (There is no new vocabulary for the constructive triangles as the child was introduced to the shapes’s names with the Geometric Cabinet). Mục tiêu  Khi làm việc với bộ học cụ này, trẻ sẽ được trải nghiệm thêm về cảm quan hình học, kiến...

Xem thêm
Tháng Sáu 26, 2024
Botany Cabinet

  Vocabulary  Form of the leaves Stick Matching the insets to their sockets Mục tiêu  Giúp trẻ phát triển nhận thức thị giác về hình ảnh trừu tượng, khám phá nhiều hình dạng khác nhau và phức tạp của những chiếc lá trong tự nhiên. Là nền tảng của kiến thức về thực vật học...

Xem thêm
Tháng Sáu 26, 2024
Geometric Form Cards

Vocabulary  The names of the shapes on the Geometric Form Cards. Mục tiêu  Giúp phát triển khả năng phân biệt hình ảnh ở các dạng trừu tượng một cách trực quan hơn. Trẻ nhận biết được nhiều hình dạng khác nhau về hình học phẳng. Củng cố sự hiểu biết về các dạng hình học...

Xem thêm
Tháng Sáu 23, 2024
Geometric Cabinet

*Số lượng từ vựng tuỳ theo khả năng, năng lực của trẻ, giáo viên ưu tiên cung cấp các từ vựng thông dụng, phổ biến… Vocabulary Circle Rectangle Triangles: equilateral, right isosceles, obtuse isosceles, acute isosceles, right scalene, and obtuse scalene Polygons: pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, and decagon Curvilinear figures: ellipse, oval, curvilinear triangle,...

Xem thêm