ME SINCE 1988

Tin tức

Tháng Tư 19, 2024
Me Since 1988 áp dụng phương pháp giáo dục Montessori cho bậc Mầm non – Tiểu học tại TP.HCM 

Phương pháp giáo dục Montessori tại hệ thống trường Mầm non – Tiểu học Me Since 1988  Phương pháp Montessori chuẩn quốc tế tại trường Me Since 1988  Hệ thống trường mầm non – tiểu học Me Since 1988 áp dụng phương pháp Montessori chuyên nghiệp, trang thiết bị và học cụ được đầu tư...

Xem thêm
Tháng Tư 16, 2024
Chào đón nhà giáo dục học phương pháp Montessori Susan Mayclin Stephenson đến Việt Nam

Nhà giáo dục học Susan Mayclin Stephenson dành tâm huyết cả đời mình nghiên cứu, viết sách, truyền dạy kinh nghiệm và chia sẻ để lan tỏa tinh thần giáo dục Montessori tại nhiều trường trên thế giới. Lần đầu tiên, cô Susan Mayclin Stephenson đến Việt Nam chia sẻ những thông tin quý giá...

Xem thêm
Tháng Tư 11, 2024
TRƯỜNG MẦM NON SONG NGỮ ME SINCE 1988 – NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CỦA TRẺ

Dựa theo triết lý giảng dạy của phương pháp Montessori, trường Mầm non song ngữ Me Since 1988 đang xây dựng một môi trường học tập vui tươi, hạnh phúc dành cho các bé, giúp các bé phát triển toàn diện về kiến thức và cảm xúc. Môi trường Montessori tại trường Mầm non Me...

Xem thêm